Số lượt truy cập

Báo cáo

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Cơ quan ban hành
331/BC-UBND BC 331 - Kết quả tổ chức rà soát tuyên truyền, vận động người lao động làm việc tại Hàn quốc theo chương trình EPS hết hạn hợp đồng về nước 10/11/17
252/BC-UBND BC 252 - Kết quả rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017 01/08/17
216/BC-UBND Kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2017 23/06/17
203/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả giải quyết kiến nghị công dân Nguyễn Thị Yên tại thôn Gia Ngãi 1, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà 12/06/17 Nguyễn Quốc Hương UBND huyện
179/BC-UBND VV cung cấp thông tin, số liệu về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh 12/05/17 Đoàn Tiến Đạt UBND huyện
168/BC-UBND Tình hình triển khai thực hiện công tác GPMB di dân tái định cư dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê 05/05/17 Trần Việt Hà UBND huyện
170/BC-UBND Tình hình phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 04/05/17 Trần Việt Hà UBND huyện
165/BC-UBND Báo cáo hiện trạng các cơ sở xử lý chất thải rắn trên địa bàn 27/04/17 Ngô Văn Tân UBND huyện
163/BC-UBND Báo cáo tình hình công dân indonesia sinh sống và làm việc trên địa bàn 26/04/17 Nguyễn Văn Tuấn UBND huyện
162/BC-UBND Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật đưa người lao động Việt nam đi làm nước ngoài theo hợp đồng 25/04/17 Nguyễn Quốc Hương UBND huyện