Số lượt truy cập

Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Cơ quan ban hành
86/GM-TT HĐND GM 86 HĐND - Dự tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND huyện khóa XIX 20/11/17
84/GM-TTHĐND GM 84 HĐND - Dự tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII đại biểu HĐND huyện khóa XIX 13/11/17
302/GM-UBND GM 302 - Dự lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 13/11/17
291 /GM-UBND GM 291 - Tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân 06/11/17
248/GM-UBND GM 248 - Dự hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị định 78.... 25/09/17
243/GM-UBND GM 243 - họp nghe báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 10 gây ra và bổ cứu giải pháp lãnh đạo... 18/09/17
241/GM-UBND GM 241 - họp trực tuyến triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với cơn bão số 10 ( KHẨN) 13/09/17
227/GM-UBND GM 227 - Hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh năm 2016-2017 và triển khai BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017-2018 28/08/17
228/GM-UBND GM 228 - họp thống nhất các nội dung hỗ trợ nguồn vốn phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế thuộc thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017 28/08/17
226/GM-UBND GM 226 - Hội nghị tập huấn triển khai đề án " nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng".... 24/08/17