Số lượt truy cập

Nghị quyết

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Cơ quan ban hành
3/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban, Phó trưởng ban Kinh tế xã hội HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 18/04/17 Nguyễn Văn Thắng HĐND huyện
22/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua đề án phát triển thương mại-Dịch vụ-Du lịch giai đoạn 2017-2020, định hướng tới 2025 28/12/16 Nguyễn Văn Thắng HĐND huyện
21/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Đề án chỉnh trang Thị trấn Thạch Hà giai đoạn 2016-2020, từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV 28/12/16 Nguyễn Văn Thắng HĐND huyện
20/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua quy định tạm thời về cơ chế hỗ trợ khuyến khích cán bộ, giáo viên tham gia các kỳ thi giáo viên, học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên 28/12/16 Nguyễn Văn Thắng HĐND huyện
19/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 28/12/16 Nguyễn Văn Thắng HĐND huyện
18/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành quy định về hoạt động của HĐND huyện 28/12/16 Nguyễn Văn Thắng HĐND huyện
17/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 28/12/16 Nguyễn Văn Thắng HĐND huyện
16/NQ-HĐND Nghị quyết phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2017 28/12/16 Nguyễn Văn Thắng HĐND huyện
15/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017 28/12/16 Nguyễn Văn Thắng HĐND huyện
14/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua chương trình hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 28/12/16 Nguyễn Văn Thắng HĐND huyện