Số lượt truy cập

Văn bản

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Cơ quan ban hành
86/GM-TT HĐND GM 86 HĐND - Dự tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND huyện khóa XIX 20/11/17
TB 1019/TB-UBND TB 1019 - VV triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử tại 3 xã Thạch Hội, Nam Hương, Thạch Đỉnh 20/11/17
19/CĐ-UBND CĐ 19 - VV thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch gia súc gia cầm 20/11/17
2726/UBND CV 2726 - VV đôn đốc xây dựng dự toán diện tích và nguồn cấp bù thủy lợi phí năm 2018 20/11/17
2707/UBND CV 2707 - VV phân bổ hóa chất sát trùng từ nguồn dự trữ quốc gia 17/11/17
2713/UBND-TTra CV 2713 - VV hướng dẫn thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 17/11/17
135/KH-UBND KH 135 - TRiển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 17/11/17
2693/UBND HD 2693 - Quy trình thực hiện bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Huyện Thạch Hà 16/11/17
134/KH-UBND KH 134 - Điều tra hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp và diêm nghiệp có mức thu nhập trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế năm 2017-2018 16/11/17
2685/UBND-NV CV 2685 - VV góp ý hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ công chức viên chức hàng năm 15/11/17