Số lượt truy cập

Văn bản

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Cơ quan ban hành
8/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/16 Nguyễn Văn Thắng HĐND huyện
7/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/16 Nguyễn Văn Thắng HĐND huyện
6/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/16 Nguyễn Văn Thắng HĐND huyện
5/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/16 Nguyễn Văn Thắng HĐND huyện
4/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/16 Nguyễn Văn Thắng HĐND huyện
2/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/16 Nguyễn Lương Lĩnh HĐND huyện
01/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/16 Nguyễn Lương Lĩnh HĐND huyện
1721 QĐ 1721 - VV phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ Thạch Vĩnh xã Thạch Vĩnh huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tỉnh 28/04/14 Trần Việt Hà UBND huyện