Số lượt truy cập

Văn bản

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Cơ quan ban hành
15/CĐ_UBND CĐ 15 - VV đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ Hè thu, tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 2 và triển khai nhiệm vụ Đông năm 2017 31/08/17
2032/UBND CV 2032 - VV tuyển dụng lao động cho công ty Formosa 30/08/17
2031/UBND CV 2031- VV triển khai chi trả tiền bồi thường cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển 30/08/17
2033/UBND-TCKH CV 2033 - VV rà soát đôn đốc các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn đăng ký kinh doanh 30/08/17
115/KH-UBND Kế hoạch tập huấn hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và kỹ năng cho cán bộ công chức cấp xã 30/08/17
227/GM-UBND GM 227 - Hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh năm 2016-2017 và triển khai BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017-2018 28/08/17
228/GM-UBND GM 228 - họp thống nhất các nội dung hỗ trợ nguồn vốn phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế thuộc thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017 28/08/17
2023/UBND CV 2023- VV góp ý dự t hảo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm hành chính công huyện 28/08/17
637/TB-UBND TB 637 - TB kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017 28/08/17
636/TB-UBND TB 636 - VV giới thiệu mẫu dấu, trụ sở làm việc của Trung tâm hành chính công huyện 28/08/17