Số lượt truy cập

Văn bản

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Cơ quan ban hành
1818/UBND CV 1818 - VV rà soát kiểm tra đánh giá hiệu quả các mô hình sản xuất và thẩm định xác nhận kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 6 tháng đầu năm 2017 02/08/17
1814/UBND CV 1814 - VV thực hiện bảo hiểm y tế các đối tượng do ngân sách địa phương hỗ trợ mức đóng BHYT 02/08/17
14/CĐ-UBND CĐ 14 - VV tăng cường công tác phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa vụ Hè Thu năm 2017 02/08/17
202/GM_UBND GM 202 - Chủ tịch UBND huyện làm việc nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về TNMT 02/08/17
3484/QĐ-UBND QĐ 3484 - VV thành lập tổ công tác đánh giá hiệu quả các mô hình sản xuất trên địa bàn huyện 01/08/17
252/BC-UBND BC 252 - Kết quả rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017 01/08/17
1807/UBND CV 1807 - VV rà soát báo cáo các trường hợp tồn đọng trong thu tiền, giao đất sai quy định trên địa bàn huyện 01/08/17
1792/UBND CV 1792 - VV chấn chỉnh một số nội dung sau kiểm tra KLKCHC 28/07/17
1799/UBND-TCKH CV 1799 - VV hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ học phí cho học sinh vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường trên địa bàn huyện 28/07/17
105/KH-UBND KH 105 - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh cơ sở 26/07/17