Số lượt truy cập

Tờ trình

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Cơ quan ban hành
826/TTr-UBND Tờ trình về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng khu dân cư thôn Bắc Thượng Thạch Đài huyện Thạch Hà 28/03/17 Trần Việt Hà UBND huyện
812/TTr-UBND tờ trình về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu 27/03/17 Trần Việt Hà UBND huyện
500/TTr-UBND Tờ trình vv thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn cho DA: cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã chịu ảnh hưởng của DA khai thác mỏ sắt Thạch Khê, thực hiện Đề án phát triển bền vững kinh tế-xã hội các xã chịu ảnh hưởng củ Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê (gọi tắt Đề án 946) 10/02/17 Trần Việt Hà UBND huyện
177/TTr-UBND Tờ trình vv đề nghị cấp ứng kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết 90/2014/NQQ-HĐND và Nghị quyết 157/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân tỉnh cho các cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại quy mô trên 300 con 03/02/17 Trần Việt Hà UBND huyện
94/TTr-UBND Tờ trình vv thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kiên cố hóa phòng học cho các Trường mầm non thuộc các xã đặc biệt khó khăn huyện Thạch Hà 16/01/17 Trần Việt Hà UBND huyện
93/TTr-UBND Tờ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình kết cấu hạ tầng các điểm tái định cư thuộc dự án bồi thường, hố trợ và tái định cư bảo vệ môi trường khu vực thượng nguồn và ven hồ Bộc Nguyên thuộc địa bàn xã Thạch ĐIền và Nam Hương huyện Thạch Hà(giai đoạn 1) 16/01/17 Trần Việt Hà UBND huyện
85/TTr-UBND Tờ trình vv xin triển khai các hạng mục đầu tư: Tiểu dự án Hạ tầng phục vụ sản xuất và nuôi trồng thủy sản Thạch Long thuộc DA ADB 16/01/17 Trần Việt Hà UBND huyện
92/TTr-UBND Tờ trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn DA: Kiên cố hóa phòng học cho các Trường mần non thuộc các xã đặc biệt khó khăn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 16/01/17 Trần Việt Hà UBND huyện
68/TTr-UBND Tờ trình thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xay dựng công trình đường từ trung tâm xã Bắc Sơn huyện Thạch Hà nối đường Quốc lộ 15 12/01/17 Trần Việt Hà UBND huyện
35/TTr-UBND Tờ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Tuyến đường gom thuộc Cụm Công nghiệp Phù Việt huyện Thạch Hà 06/01/17 Trần Việt Hà UBND huyện