Số lượt truy cập

19/CĐ-UBND

Phân loại Công điện
Số/Ký hiệu 19/CĐ-UBND
Trích yếu CĐ 19 - VV thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch gia súc gia cầm
Ngày ban hành 20-11-2017
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm
pdfCD_19.signedCD_19.signedDownload