Số lượt truy cập

2707/UBND

Phân loại Công văn
Số/Ký hiệu 2707/UBND
Trích yếu CV 2707 - VV phân bổ hóa chất sát trùng từ nguồn dự trữ quốc gia
Ngày ban hành 17-11-2017
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm
pdfCV_2707.signedCV_2707.signedDownload