Số lượt truy cập

241/GM-UBND

Phân loại Giấy mời
Số/Ký hiệu 241/GM-UBND
Trích yếu GM 241 - họp trực tuyến triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với cơn bão số 10 ( KHẨN)
Ngày ban hành 13-09-2017
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm
pdfGM_241.signedGM_241.signedDownload