Số lượt truy cập

86/GM-TT HĐND

Phân loại Giấy mời
Số/Ký hiệu 86/GM-TT HĐND
Trích yếu GM 86 HĐND - Dự tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND huyện khóa XIX
Ngày ban hành 20-11-2017
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm
pdfGM_86_HDNDGM_86_HDNDDownload